Puutalossa – Tästä päivästä eteenpäin -teoksen aiheena ovat metsä, puut, luonto ja ihminen, rakennus sekä ympäristö. Se sijaitsee keskelle rakennettua ympäristöä Verkarannassa.

Sanna Kauppinen jatkaa teoksessa puunrunko -aiheista teossarjaansa, jossa yksittäisestä puunrungosta syntyy häkellyttävän taidokkaasti tehty muotokuva, joka on itsenäinen ja elävä. Kauppinen toteuttaa teoksensa talon ulkopintaan piirtämällä ja maalaamalla.

Kauppisen ulkopintaan luomaa “metsää” jatkaa Tuomo Rosenlundin veistosinstallaatio, joka koostuu vanerista rakennetusta, tornimaisen korkeasta kerrostalon pienoismallista sekä savesta muovailluista hahmoista ja rekvisiitasta. Rosenlund rakentelee teoksissaan pieniä tarinoita yhdistelemällä eri elementtejä: talon pinnassa on maalattuja kuvia, jotka ovat joko unta, totta tai molempia. Pienenpienet savihahmot elävät ja kokevat pienoistodellisuutta talonsa rinnalla, tiukassa symbioosissa toistensa kanssa.

Talon kokonaisilmeessä on ajatus, että sisäpuolen installaatio on ikäänkuin “metsän” keskellä. Talo itsessään muistuttaa hiukan puuta, ja se jatkuu sisäpuolen kattoon asti, ulkopuolen runkojen mukaisesti.

Talon omistaja

Tampereen Ev.Lut. Seurakuntaryhmä

Tampereen seurakunnissa on 10 suomenkielistä ja ruotsinkielinen seurakunta. Yhdessä seurakunnat muodostavat Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän. Meidät tunnetaan energisenä toimijana kuten Tamperekin. Kirkko on tamperelaisten arkea, mutta se on myös juhlaa ja pyhää. Se on lähellä ihmistä ja Jumalaa.


Tampereen seurakunnat tänään

Tampereella on kehitetty erilaisia tukimuotoja.

Viime vuosikymmenen laman vuosina perustettiin maan ensimmäinen ruokapankki, jota RuokaNysse jatkaa. Myös velkaneuvonta syntyi ihmisten taloudellisen hädän auttamiseksi. Näitä auttamisen muotoja tarvitaan yhä vielä.

Musta Lammas hoitaa päihderiippuvaisia monin eri tavoin.

Mummo Kammari tunnetaan kaikkialla Suomessa. Siitä on muodostunut vapaaehtoistyön lippulaiva, jossa toimii satoja kammarilaisia. Viimeksi on syntynyt Messi, joka auttaa pudokkaita ja muita ongelmiin joutuneita nuoria.

Tampereen evankelis-luterilaisten seurakuntien tehtävänä on kirkon tunnustuksen mukaisesti julistaa Jumalan sanaa, jakaa sakramentteja sekä toimia kristillisen sanoman levittämiseksi ja lähimmäisen rakkauden toteuttamiseksi.

Toteuttaakseen tehtäväänsä seurakunnat huolehtivat jumalanpalvelusten pitämisestä, kirkollisista toimituksista, kristillisestä kasvatuksesta ja opetuksesta, sielunhoidosta, diakoniasta ja lähetystyöstä sekä muista kristilliseen sanomaan perustuvista julistus- ja palvelutehtävistä.

Edistämme hengellisen elämän ja lähimmäisenrakkauden kasvua. Toimimme yhdessä kristillisen sanoman ulottamiseksi kaikille tamperelaisille. Työskentelemme alueen muiden toimijoiden kanssa ja kansainvälisesti osana Suomen evankelis-luterilaista kirkkoa.

Tunnuksemme on Reilusti kristitty.

Tutustu Tampereen seurakuntiin osoitteessa
www.tampereenseurakunnat.fi